idéen att
utveckla marknadens
bästa boenden”

För ESSTATE handlar utveckling om allt från det arkitektoniska uttrycket
till det funktionella och hållbara boendet.

ESSTATE är sprunget ur företaget Innovation Design som är Stockholms ledande vindsvåningsexploatör och som har uppfört nästan 100 vindsvåningar på Stockholms absolut främsta adresser.

ESSTATE föddes med tanken att ta de extrema kraven som ställs på vindsvåningar in i nyproduktion. För att utveckla dessa boenden har ESSTATE valt att jobba med landets ledande aktörer inom respektive område, aktörer som delar vår vision att utveckla marknadens bästa boenden.

ESSTATE brinner för miljö och hållbarhetsfrågor, det finns en jord och vi är fast beslutade i att gör det vi kan för att värna om den. Detta är centrala frågeställningar som ska genomsyra hela bolaget och allt vi gör. För oss går miljö och hållbarhet längre än våra byggnader, vi vill också alltid säkerställa att våra kunder ges så goda möjligheter som möjligt att leva och bo i våra bostäder på ett miljövänligt och hållbart vis. Vår hållbarhetsvision är att bygga klimatneutrala bostäder.