”Att genomföra en bostadsaffär är troligen en av
de största och viktigaste affärerna man gör”


För att erbjuda våra kunder en trygg och smidig köpupplevelse har vi tagit fram en unik köpprocess och jobbar alltid ihop med landets främsta mäklarbyråer.

Kommande projekt

Samtliga kommande projekt publiceras här på vår hemsida

1. Intresseanmälan

Du anmäler enkelt intresse för kommande projekt genom att
gå in på respektive projekt

2. Förtursbokning

En vecka innan officiell säljstart erbjuds samtliga personer som har anmält intresse att förtursboka en lägenhet. Erbjudande om förtursbokning skickas till den e-postadress som uppgavs i intresseanmälan. Du kan här rangordna de lägenheterna som du är intresserad av. Förtursbokning måste göras innan den officiella säljstarten sker och turordning från den tid intresseanmälan gjordes gäller. Om någon av lägenheterna tillfaller dig ska en bokningsavgift betalas inom 7 dagar, bokningsavgiften är inte återbetalningsbar och bokningen är inte bindande

3. Officiell säljstart

Ihop med projekts fastighetsmäklare går vi ut med erbjudande om att boka lägenheter på den öppna marknaden. Du kan här boka lägenheter som inte har blivit förtursbokade alternativt ställa dig i kö för lägenheter som har blivit bokade i fall någon inte fullföljer processen

4. Upplåtelseavtal

6-12 månader innan tillträdet tecknas upplåtelseavtal och då erläggs 10% minus det som redan har betalats

5. Besiktning

När lägenheten står klar görs en besiktning av lägenheten av en oberoende auktoriserad besiktningsman, som kund hos ESSTATE är du givetvis alltid välkommen att vara med på denna besiktning

6. Tillträde

Den stora dagen är här och det är dags för er att tillträda ert splitternya boende. I samband med tillträdet betalas även det resterande beloppet

7. Garantibesiktning

Två år efter tillträdet så görs en garantibesiktning för att säkerställa att inga garantibrister har uppkommit och eventuella fel åtgärdas