investerare och markägare

Investerare

Då ESSTATE är ett privatägt bolag är vi alltid intresserad av att komma i kontakt med seriösa investerare som vill vara med och skapa branschens bästa boenden. När det gäller kapitalanskaffning samarbetar vid både med privatpersoner samt mindre fonder. Har du ett intresse för fastigheter och vill investera i kommande projekt får ni gärna höra av er till oss.

Markägare

ESSTATE genomför samarbeten med markägare i Stockholms län. Äger du detaljplanerad mark i Stockholms län med byggrätt om minst 1000 ljus BTA och är intresserad av att genomföra ett samarbete får ni gärna höra av dig till hos.